E-mail marketing

Email marketing je oblik direktnog marketinga kao sredstva za komunikaciju sa velikim brojem korisnika.