Dizajn štampe

Mi znamo kako se priprema za štampu!
{ dizajn letka, dizajn lifleta, dizajn brošure, dizajn kataloga }